Priser

Årlig afgifter for perioden 1/1-2022 - 31/12-2022:

 

Afgift excl.moms Enhed incl.moms  
Abonnementsafgift pr. tilslutning 1000,- kr  1.250,- kr
Fast afgift efter BBR-registrets angivelse af bolig- og
erhvervsarealer
12,- kr/m2  15,- kr/m2
A'conto MWh. pris 600,- kr  750,00,- kr
A`conto MWh. pris på varme fra returvand  360,- kr  450,00,- kr

                                                                                                       

Varme fra returvand - kun efter nærmere aftale.

A `conto Betalinger 
Årlig a`conto betaling fordeles på 5 rater med sidste rettidige betalingsdag
således:
1/2 - 1/4 - 1/6 - 1/8 - 1/10.

 

Afregningsaflæsningen foretages hvert år ved årsskifte og slutafregningen udsendes ultimo januar.

 

Motivationstarif - Temperaturtarif
Returtemperaturen hos forbrugeren, målt som
gennemsnit over regnskabsåret, må ikke overstige 37 °C.
Der betales 1,5% i
tillæg på MWh. prisen for hver 1°C, returtemperaturen er over 37 °C.

 

 

 

GEBYRER VED FOR SEN INDBETALING:

 

 

  excl.moms    incl.moms
Rykkergebyr     100,- kr
Incassogebyr                                                                                200,- kr
Gebyr ved genoplukning     300,- kr
Flytteafgift 150,- kr   187,50,- kr

 

 

ANDET:

Afbrydelse
af stikledning eller flytning af eksisterende stik betales efter regning.

Aktuelle priser fås ved henvendelse til Sæby Varmeværk.

Beskadigelse
af rør, måler eller følere betales af forbruger efter regning.

 

 

 

 

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde 16. december 2021.