Få tilskud til energibesparelser

Energisparelovgivning betyder at Sæby varmeværk skal registrere og dokumentere energibesparelser hos slutbrugere - ikke kun fjernvarmeforbrugere.

Det er vigtigt, at der i forbindelse med planlægning og før arbejde påbegyndes, rettes henvendelse til varmeværket med henblik på rådgivning. Dokumenterede besparelser har værdi forvarmeværket, og det er hensigten at godtgøre besparelser ved udbetaling af
markedsværdien for disse.
Dog forudsat af energibesparelsen kan opgøres til minimum 1000 kr. idet det er forbundet med del dokumentation, for Sæby Varmeværk. Skema til energibesparelser kan hentes her.

Skemaet udfyldes og returneres til Sæby fjernvarmeværk A.m.b.a.


På adresse:
Energivej 1
9300 Sæby