Afregningspriser for 2017-18 og budgetpriser for perioden 1/7 2018 – 31/12 2018 er nu fastlagt.

4. juli 2018

Bemærk: Fra 1/1-2019 overgår vi til afregnings- og regnskabsperiode som følger kalenderåret.

På bestyrelsesmøde 27. juni 2018 er der på baggrund af et foreløbigt regnskab fastlagt afregningspriser for 2017-18 og aconto priser for perioden 1/7 2018 – 31/12 2018.
Endelige afregningspriser for 2017-18 fastholdes i forhold til de udmeldte budgetpriser. Variabel pris 375,00 kr./MWh, og fast afgift 15 kr./m² samt abonnementspris på kr.1.250. Alle priser er inkl. moms.

I budget for 2. halvår 2018 hæves den variable pris til 400,00 kr./MWh. inkl. moms. De faste afgifter bibeholdes som afregnet for 2017-18.

Årsopgørelser og aconto opkrævninger udsendes via NETS sidst i juli 2018.

De komplette takstblade kan ses på www.saebyvarmevaerk.dk under fanebladet ”Økonomi/priser”.