Afregningspriser for perioden 1/7 2018 – 31/12 2018 og budgetpris for 2019 er nu fastlagt.

2. januar 2019

Bemærk: Fra 1/1-2019 overgår vi til afregnings- og regnskabsperiode som følger kalenderåret.

På bestyrelsesmøde 20. december 2018 er der på baggrund af et foreløbigt regnskab fastlagt afregningspriser for 1/7 2018 – 31/12 2018 og aconto priser for 2019.


Endelige afregningspriser for 1/7 2018 – 31/12 2018 fastholdes i forhold til de udmeldte budgetpriser. Variabel pris 400,00 kr./MWh, og fast afgift 15 kr./m² samt abonnementspris på kr.1.250. Alle priser er inkl. moms.

I budget for 2019 hæves den variable pris til 462,50 kr./MWh. inkl. moms. Den faste afgift samt abonnementspris bibeholdes som afregnet for 1/7 2018 – 31/12 2018.

Årsopgørelser og aconto opkrævninger udsendes via NETS sidst i januar 2019.

De komplette takstblade kan ses på www.saebyvarmevaerk.dk under fanebladet ”Økonomi/priser”.