GENERALFORSAMLING

21. marts 2019

Sæby Varmeværk
A.m.b.a.


GENERALFORSAMLING


afholdes TORSDAG den 11. april 2019
kl. 19.30 på Hotel Viking

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Indkomne forslag fra bestyrelsen, andelshavere/lejere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt


Årsrapporten er man velkommen til at hente på Sæby Varmeværk i perioden fra den 3. april til den 11. april 2019.
Sæby Varmeværk A.m.b.a.
Energivej 1 9300 Sæby tlf. 98 46 13 13