Ny solvarme – idriftsat!

22. maj 2019

I uge 20 blev vores nye solvarmeanlæg idriftsat.
Det nye anlæg er på i alt 25.313 m² - og forventes at kunne bidrage med 11.200 MWh om året de næste mange år. Sammen med vores nuværende anlæg på 11.866 m² - svarer det til at over 20 % af vores samlede energi fremover produceres af solen – og vi dermed sparer yderligere en CO2-udledning på ca. 3.000 t.
Vi planlægger officiel indvielse med et åbent hus arrangement den 24. august – så sæt bare X i kalenderen.