Opgradering af varmemålere.

6. september 2021

Sæby Varmeværk er netop gået i gang med, at opgradere de sidste ca. 200 stk. varmemålere til fjernaflæsning, arbejdet udføres i samarbejde med KT Electric Nord A/S.