Renovering af fjernvarmeledninger 2021

24. marts 2021

Sæby Varmeværk påbegynder udskiftning af de gamle fjernvarmeledninger på Elisabeth Billes Vej, Peder Munks Vej og Sofie Brahes Vej.

 

Med baggrund i Coronaviruspandemien vil vi i første omgang udskifte hovedledningerne i stamvejene, så der ikke er behov for at komme ind i de enkelte husstande.

Når alle er færdig vaccineret vil vi fortsætte med hovedledninger i sideveje og stikledninger på de enkelte matrikler

 

Arbejdet med udskiftning af hovedledninger i stamveje påbegyndes i uge 14-2021 og forventes afsluttet i uge 24-2021.

I anlægsperioden vil der selvfølgelig være gener, og problemer i forhold til trafik og adgang til ejendommene – men vi vil gøre så meget som muligt for at generne bliver minimale.