Udskydelse af generalforsamling

26. marts 2021

Sæby Varmeværk A.m.b.a har på baggrund af corona-situationen og

myndighedernes anbefaling valgt at udskyde den generalforsamling, som

der ifølge vedtægterne skulle være afholdt senest den 30-4-2021.

Indkaldelse til generalforsamlingen udskydes, indtil myndighederne igen

giver tilladelse til, at større forsamlinger kan samles uden det medfører

en smitterisiko. Når det igen er muligt at afholde generalforsamling, vil

generalforsamlingen igen blive indkaldt med det varsel, som fremgår af

vores vedtægter.

Udskydelse af generalforsamlingen får følgende konsekvenser:

  • Bestyrelsen forsætter indtil generalforsamlingen er afholdt, og der på

denne bliver valgt en ny bestyrelse.

  • Bestyrelsen sikrer, at alle myndighedskrav fortsat overholdes – herunder

indberetning til skat, krav vedr. udarbejdelse af regnskab m.m.

overholdes.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på tlf. 9846 1313.

Sæby Varmeværk A.m.b.a.

Energivej 1 9300 Sæby tlf. 98 46 13 13