Afkøling

Afkølingens betydning
Afkølingens størrelse er et direkte mål for den energimængde, der trækkes ud
af fjernvarmevandet. Jo større afkøling, des mindre vand skal der til for at
varme ejendommen op, og det er en fordel for alle parter. Varmeværket sparer
strøm til pumper og varmetabet igennem ledningsisoleringen bliver mindre.
Samtidig bliver der en bedre fordeling af fjernvarmevandet til forbrugerne.

Den bedste afkøling får De, når afgangsrørene fra radiatorer ikke er varmere
end rumtemperaturen, og når det varme vand kan bruges til opvask uden opblanding
med koldt vand. I vinterperioden bør varmeanlægget kunne afkøle fjernvarmevandet
35-45 oC, om sommeren noget lavere. Afkølingens størrelse kan ses på
varmemåleren ved at trykke på de rigtige taster.


Den bør være mindst 30 oC i gennemsnit over året. Varmemåleren bør aflæses
jævnligt og sammenholdes med styringstabellen. På den måde kan De kontrollere
Deres varmeforbrug

 

 

 

Beregn Selv Den gennemsnitlige
afkøling

 

Formel til beregning af afkøling ser sådan ud:
Forbrug af varme (MWh) x 860
Forbrug af fjernvarmevand (m³)

 = Den gennemsnitlig afkøling (°C)

Her er et eksempel med tal: 1. aflæsning           2. aflæsning     
Forbrug af varme (MWh)        35,00                    45,00
Forbrug af fjernvarmevand (m³)          900                     1150
MWh-forbrug i perioden: 45,00 - 35,00     =            10 MWh 
m³-forbrug i perioden: 1150 - 900         =            250 m³
Beregning: 10 x 860           
    250                =            34,4 °C
    

 

 

 

I eksemplet her er den gennemsnitlige afkøling i perioden 34,4
°C