Nyheder

Målerskift og nyt fjernaflæsningsmodul

Vi fortsætter dels med målerskifte og skift af batterier og nyt fjernaflæsningsmodul.     Vi arbejder på at få et nyt fjernaflæsningssystem klar ti...

Vinderen af vores Åbent Hus konkurrence er fundet

og de heldige er: Simon kusk Anker Pedersen Erling Nielsen Catrine Kristensen Kim Odder

Ny solvarme – idriftsat!

I uge 20 blev vores nye solvarmeanlæg idriftsat.Det nye anlæg er på i alt 25.313 m² - og forventes at kunne bidrage med 11.200 MWh om året de næste...

Opgørelse for perioden 1/7-31/12 2018:

Opgørelsen udsendes sammen med Nets betalinger sidst i januar måned som medsend bilag, men du kan allerede nu se den, samt budget og styringstabel...

Afregningspriser for perioden 1/7 2018 – 31/12 2018 og budgetpris for 2019 er nu fastlagt.

Bemærk: Fra 1/1-2019 overgår vi til afregnings- og regnskabsperiode som følger kalenderåret. På bestyrelsesmøde 20. december 2018 er der på baggrun...

Afregningspriser for 2017-18 og budgetpriser for perioden 1/7 2018 – 31/12 2018 er nu fastlagt.

Bemærk: Fra 1/1-2019 overgår vi til afregnings- og regnskabsperiode som følger kalenderåret. På bestyrelsesmøde 27. juni 2018 er der på baggrund af...

Ny ekstraordinær generalforsamling

blev afholdt den 28. maj 2018. Her blev de nye vedtægter endelig godkendt af andelshaverne. De er efterfølgende fremsendt til byrådet til godkendel...