Nyheder

Ledningsrenovering 2020

klik her for at se, hvor vi netop nu er i gang med ledningsrenovering.

Referat Generalforsamling 2020

klik her

Vigtig information

Fjernvarmen er en del af den forsyningskritiske infrastruktur.Vi er derfor sårbare overfor f.eks. sygdom hos personalet, og har derfor lukket kontoret…

Udskiftning af målere er indstillet.

På grund af Coronavirus indstiller vi målereudskiftningen pr. dags dato.

Sæby Varmeværk har lavet en aftale med virksomheden Scanenergi

om at de kontakter 10 af Sæby varmeværks forbruger med høj retur temperatur. Dette gøres med henblik på, at forbrugerne kan få en bedre afkøling og la…

Målerskift og nyt fjernaflæsningsmodul

Vi fortsætter dels med målerskifte og skift af batterier og nyt fjernaflæsningsmodul.     Vi arbejder på at få et nyt fjernaflæsningssystem klar til a…

Afregningspriser for 2019 og budgetpriser for perioden 2020 er nu fastlagt.

På bestyrelsesmøde 19. december 2019 er der på baggrund af et foreløbigt regnskab fastlagt afregningspriser for 2019 og aconto priser for 2020.Endelig…

Ny solvarme – idriftsat!

I uge 20 blev vores nye solvarmeanlæg idriftsat.Det nye anlæg er på i alt 25.313 m² - og forventes at kunne bidrage med 11.200 MWh om året de næste ma…

Ny ekstraordinær generalforsamling

blev afholdt den 28. maj 2018. Her blev de nye vedtægter endelig godkendt af andelshaverne. De er efterfølgende fremsendt til byrådet til godkendelse…