Målerskift og nyt fjernaflæsningsmodul

12. september 2019

Vi fortsætter dels med målerskifte og
skift af batterier og nyt fjernaflæsningsmodul.

 

 

Vi arbejder på at få et nyt fjernaflæsningssystem klar til alle vores forbrugere.
I de kommende måneder vil ca. 850 forbrugere få udskiftet den gamle varmemåler med en ny type med indbygget fjernaflæsningsmodul. Dette arbejde udføres af VVS-firmaer.
Samtidig opgraderer vi displayet til Multical 603 inkl. et nyt fjernaflæsningsmodul, i andre ca. 440 målere. Endvidere er der ca. 230 målere hvor der blot kan monteres et nyt fjernaflæsningsmodul. Dette udføres primært af egne folk.
Advisering om ovenstående arbejde sker via SMS – dernæst brev fra montøren eller henvendelse fra medarbejder fra Sæby Varmeværk.
Ud over målerskift skal der etableres et radionetværk som kan sende alle data fra målerne til varmeværkets IT-system. Dette arbejde påbegyndes samtidig, og vil foregå sideløbende med montering af fjernaflæsningsmodulerne.
Vi forventer at kunne tage det nye fjernaflæsningssystem i brug i starten af det nye år.

 

Fordele ved fjernaflæsning:

• Bedre og mere præcist overblik til forbrugerne.
• Giver varmeværket mulighed for hurtigere at opdage fejl og utætheder på anlægget.
• Automatisk aflæsning i forbindelse med ejer- eller lejeskift.