Ny ekstraordinær generalforsamling

8. juni 2018

blev afholdt den 28. maj 2018. Her blev de nye vedtægter endelig godkendt af andelshaverne. De er efterfølgende fremsendt til byrådet til godkendelse her.

De nye vedtægter vil blive lagt på hjemmesiden i løbet af kort tid.

Det nye regnskabsår som starter 1/7-2018 vil således blive afkortet til 6 måneder med forfald af rater 1/8 -1/10 – 1/12 2018.

Fra 1/1 - 2019 følger vores regnskabsår således kalenderåret med forfald af rater 1/2 -1/4 - 1/6 – 1/8 – 1/10.