Orientering vedr. indefrysningsordning gældende pr. 1/1-2023

2. november 2022

Den nye indefrysningsordning omfatter de fjernvarmeselskaber, der har en budgetteret samlet varmepris for et standardhus, der overstiger en årlig varmeudgift på 26.000 kr.

Sæby Varmeværk har i 2023 varslet en budgetteret varmepris for et standardhus på 20.734,38 kr. og er hermed ikke omfattet af indefrysningsordningen.

Det betyder, at selvom din totale varmeforbrug overstiger en pris på 26.000 kr., har du ikke mulighed for at gøre brug af denne ordning.