Nyheder

Varsling omkring prisstigninger pr. 1. januar 2023

Grundet voldsomme prisstigninger på elektricitet og naturgas, bliver Sæby Varmeværk desværre nødt til at varsle prisstigninger gældende fra 1. januar…

Varsling om prisstigninger fra 1/1-2023.

Spar på energien

Klik her for at se energistyrelsens spare råd til den kommende tid. 

GENERALFORSAMLING 2022

Varmeprisen for 2022

Du kan nu se de gældende varmepriser for 2022, under fanen økonomi eller ved at klikke her .

Varsling omkring prisstigninger på fjernvarme, gældende fra 1. januar 2022

Grundet prisstigninger på 500 – 700% for elektricitet og naturgas, bliver Sæby Varmeværk desværre nødt til at varsle prisstigninger gældende fra 1. ja…

Opgradering af varmemålere.

Sæby Varmeværk er netop gået i gang med, at opgradere de sidste ca. 200 stk. varmemålere til fjernaflæsning, arbejdet udføres i samarbejde med KT Elec…

Renovering af fjernvarmeledninger 2021

Sæby Varmeværk påbegynder udskiftning af de gamle fjernvarmeledninger på Elisabeth Billes Vej, Peder Munks Vej og Sofie Brahes Vej.   Med baggrund i C…

Varmepris for 2021 er nu fastlagt

Overvejer du fjernvarme

Prøv vores nye prisbregner her

Fjernvarmen er grøn og på vej til at blive endnu grønnere

Fremtiden kalder på grønne løsninger.Heldigvis ligger svaret lige for vores fødder.Den fjernvarme, som over halvdelen afdanskerne deler med hinanden,…

Ledningsrenovering 2020

klik her for at se, hvor vi netop nu er i gang med ledningsrenovering.

Referat Generalforsamling 2020

klik her

Vigtig information

Fjernvarmen er en del af den forsyningskritiske infrastruktur.Vi er derfor sårbare overfor f.eks. sygdom hos personalet, og har derfor lukket kontoret…

Udskiftning af målere er indstillet.

På grund af Coronavirus indstiller vi målereudskiftningen pr. dags dato.

Sæby Varmeværk har lavet en aftale med virksomheden Scanenergi

om at de kontakter 10 af Sæby varmeværks forbruger med høj retur temperatur. Dette gøres med henblik på, at forbrugerne kan få en bedre afkøling og la…

Afregningspriser for 2019 og budgetpriser for perioden 2020 er nu fastlagt.

På bestyrelsesmøde 19. december 2019 er der på baggrund af et foreløbigt regnskab fastlagt afregningspriser for 2019 og aconto priser for 2020.Endelig…

Målerskift og nyt fjernaflæsningsmodul

Vi fortsætter dels med målerskifte og skift af batterier og nyt fjernaflæsningsmodul.     Vi arbejder på at få et nyt fjernaflæsningssystem klar til a…

Ny solvarme – idriftsat!

I uge 20 blev vores nye solvarmeanlæg idriftsat.Det nye anlæg er på i alt 25.313 m² - og forventes at kunne bidrage med 11.200 MWh om året de næste ma…

Opgørelse for perioden 1/7-31/12 2018:

Opgørelsen udsendes sammen med Nets betalinger sidst i januar måned som medsend bilag, men du kan allerede nu se den, samt budget og styringstabel for…

Afregningspriser for perioden 1/7 2018 – 31/12 2018 og budgetpris for 2019 er nu fastlagt.

Bemærk: Fra 1/1-2019 overgår vi til afregnings- og regnskabsperiode som følger kalenderåret. På bestyrelsesmøde 20. december 2018 er der på baggrund a…

Afregningspriser for 2017-18 og budgetpriser for perioden 1/7 2018 – 31/12 2018 er nu fastlagt.

Bemærk: Fra 1/1-2019 overgår vi til afregnings- og regnskabsperiode som følger kalenderåret. På bestyrelsesmøde 27. juni 2018 er der på baggrund af et…

Ny ekstraordinær generalforsamling

blev afholdt den 28. maj 2018. Her blev de nye vedtægter endelig godkendt af andelshaverne. De er efterfølgende fremsendt til byrådet til godkendelse…